Sådan vælger du størrelse

Det er nemmere end du tror at finde ud af hvilken størrelse tagrende, du skal vælge. 

Vi leverer aluminiums tagrender i 3 forskellige størrelser.

Hver af disse størrelser passer til en bestemt størrelse tag. 

 

Tommelfingerreglerne er som følger:

  • 100 mm tagrende (T100) anvendes til mindre bygninger, som garager, udhuse, udestuer, halvtage, vinterhaver, kolonihuse osv. (Bestil dem her)
     
  • 120 mm tagrende (T120) er den meste anvendte tagrende, og den bruges til de fleste parcelhuse og bygninger. (Bestil dem her)
     
  • 150 mm tagrende (T150) anvendes til støre bygninger. Især til stalde og industribygninger - og til meget store tagflader. (Bestil dem her)

 

Tagets størrelse er afgørende for dit valg

Formålet med tagrenden er som bekendt at lede det vand, som taget opsamler under regn, og føre det ned gennem et nedløb, ned i kloaken.

jo større dit hus er, desto større er taget også.

Jo større taget er, desto større er det areal, som opsamler vand, og desto større tagrende har du brug for, for at kunne håndtere vandmængderne.

 

Matematisk bestemmelse af dit behov

Hvis du vil være helt sikker på, at du får den rigtige tagrende til din bygning, kan du få sikkerhed ved at besvare 2 simple spørgsmål:

Beregning af tagets størrelse
1: Hvor stort er dit tag?

Beregn længden gange højden af dit tag, for på den måde at udregne det tagareal, som tagrendesystemet skal kunne håndtere. 

2: Hvor er dit nedløb placeret?

Det andet spørgsmål går på hvor dit nedløb er placeret.

Dette er fordi, det gælder, at jo mere centralt et nedløb er placeret, des større tagareal kan tagrendesystemet klare. 

Når du har disse to svar, skal du blot slå op i nedenstående tabel.

Da ved du med sikkerhed, hvilken tagrende du skal vælge.
 

Tagrenderne kan klare et
afvandingsareal på op til:
T100 T120 T150
89 m2 107 m2 231 m2
 111 m2   133 m2   258 m2 
177 m2 212 m2 335 m2

 

Hvis du skal bruge T100 eller T120 - så skal du bruge N70 nedløb. 

Hvis du skal bruge T150 - så skal du bruge N85 nedløb.

Læs eventuelt Sådan beregner du