Reklamationer og fejllevering

Alle varer på Alutagrender.dk er omfattet af købelovens regler om 24 måneders reklamationsret.

Det betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået inden 24 måneder efter købet.

Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet, eller af anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Har du fået defekte eller fejlleverede varer, eller ønsker du at reklamere over en vare, anbefaler vi at du sender en mail med angivelse af fejlen og kopi af den oprindelige kvittering, for at give en hurtigere sagsbehandling. Den skal sendes til: info@devise.dk

Alutagrender.dk skal altid kontaktes inden varerne sendes retur.

Hvis du opdager en mangel ved varen, skal du klage inden for rimelig tid. Hvis du venter for længe, kan du miste din ret til at få manglen afhjulpet. Det kan ske, hvis der går mere end to måneder fra du opdager manglen, til du klager.

Hvis varen er blevet skadet under transporten, er det bedst at klage omgående.

Alutagrender.dk kan ikke holdes ansvarlig for varer, kunden selv har givet sit samtykke på "må stilles uden kvittering".

Alutagrender.dk dækker ingen form for udgifter forbundet med montering eller afmontering af defekte produkter.

Hvis du tilkalder en montør til at hjælpe dig, er det på egen regning. Hvis vi hjælper din reklamation i form af at sende dig en reservedel, er det for at fremskynde reklamationen, dog er udskiftning af disse dele på egen regning.

Såfremt du ikke selv kan skifte delene, skal du underrette os, og vi sender dig en returlabel til den defekte vare.

Vi anbefaler på det KRAFTIGSTE, at man ikke tager en vare i brug, før reklamationen er færdigbehandlet.