Montering af tagrender

Video ikonNår du skal montere din tagrende, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. 

Den korte version af hvorledes du monterer din tagrende, er som følger: 

  1. Montér konsoljern eller lange rendejern
  2. Skær et hul i tagrenden til tudstykket
  3. Montér endebunden
  4. Montér tagrenden
  5. Montér samlestykkerne
  6. Montér tudstykket
  7. Montér nedløbet

Nedenfor har vi uddybet hvert punkt samt tilføjet billeder af hvordan det skal se ud. 

Læg mærke til, at der flere steder er forskel på hvordan du skal gøre, hvis du har valgt T100, T120 og T150.

Så hold øje med, at du læser den rigtige sektion. 

Du kan også se denne video, hvoraf det fremgår hvorledes tagrenderne monteres. 

1: Montering af konsoljern / lange rendejern

Konsoljern

Lang rendejern

Placeringen af konsoljern og lange rendejern er den samme.

Her tager vi blot udgangspunkt i konsoljern. 

Konsoljern (eller lange rendejern) monteres med en afstand på 60-80 cm i mellem sig.

Vi anbefaler et fald på 2-3 mm pr. løbende meter i retning mod nedløbsrøret.

I forhold til tagbeklædningen bør man overholde følgende retningslinjer: Den færdige tagbeklædning bør rage mindst 5 mm.  ud over bagkanten af tagrenden og tagrenden monteres  - højdemæssigt - så tæt på tagbeklædningen som konstruktionen tillader. Hvis det er muligt bør der altid monteres et fodblik.

Du kan med fordel spænde en snor op mellem det højst placeret konsoljern, og det lavest placeret konsoljern og montere de mellemliggende konsoljern efter denne snor.

Du bør - ved hjælp af et vatterpas - sikre dig, at snoren er stram og har det korrekte fald.

Hvis det er nødvendigt at anvende kiler bagved konsoljernet, samles kilen først med konsoljernet og begge dele monteres samlet.

Der skal være mindst 100 mm mellem samlestykker og konsoljern

Hvis du skal bruge hjørner til din tagrende, skal konsoljernet monteres så tæt på hjørnet som muligt, dog med en afstand på 100 mm til det samlestykke der anvendes til at samle hjørnet med tagrenden.

2: Hul til nedløb

 

Når du har monteret alle konsoljern, er du klar til at montere tagrenden.

Inden tagrenden monteres, skal du lave hul i tagrenden, der hvor du ønsker nedløb.

Hullet skal være mindst 100 mm fra nærmeste konsoljern. 

Størrelsen på hullet skal være 70x110 mm ved N70 nedløb og 85x110 mm ved N85 nedløb.

Tagrenden kan nu monteres i konsoljernene. 

3: Montér endebunden

 

Tix tætningsmasse påføres
i endebundens fals.

Endebunden monteres
derefter på enden af tagrenden.

Pres tagrenden helt ind i bunden af falsen på endebunden.

På T150 skal vulsten knibes sammen til ca. 10 mm før endebunden monteres.

Endebunden låses ved udbøjning af 3
punkter til ca. 20 grader.

Vær omhyggelig med at få endebunden presset godt ind på enden af tagrenden.

   

4: Montér tagrenden

 

4.1: T100

 

Ved T100 presses tagrenden mod forkanten af konsoljernene så rillen på tagrenden passer med den tilsvarende krog på konsoljernet.

Herefter presses tagrenden forsigtigt ned under den lille tap på bagsiden af konsoljernet.

Bemærk: Der skal være 15-20 mm luft mellem to stykker tagrende. 

4.2: T120 og T150

 

Ved T120 og T150 presses tagrenden forsigtigt mod den lille tap på den bagerste del af konsoljernet, hvorefter låsetappen på konsoljernet bøjes ned over vulsten på forkanten af tagrenden.

Brug en velegnet tang, men vær forsigtig, så du ikke ridser eller deformerer tagrenden.

Bemærk: Der skal være 15-20 mm luft mellem to stykker tagrende. 

5: Montér samlestykkerne

 

5.1: T100

 

Når tagrenden er monteret i konsoljernene, skal samlestykkerne monteres. 

Samlestykket hægtes først på bagkanten af tagrenden og presses derefter ind i rillen på forkanten af tagrenden

Bøj derefter forstykket af samlestykket ned i tagrenden. Dette kan gøres med hånden.

Hold øje med at bagkanten af tagrenden bliver under låsetappen på konsoljernet.

Det er vigtigt, at samlestykkerne er monteret som vist på billederne, da det sikrer, at der er tryk nok på gummitætningen til af forhindre utætheder.

5.2: T120 / T150

 

Når tagrenden er monteret i konsoljernene, skal samlestykkerne monteres. 

Ved T120 skal du også huske at montere forstærkningsbolten ind i vulsten på begge render.

Ved hjælp af en skruetrækker bøjes forstykkerne på samlestykket over vulsten på tagrenden.

Vær omhyggelig med dette, da det sikrer en tæt samling.

T120/T150 Korrekt monteret samlestykke

6: Monter tudstykket

 

6.1: T100

 

Tudstykket hægtes først på bagkanten af tagrenden og noten på forkanten af tudstykket presses ind i rillen i forkanten af tagrenden.

Forstykket på tudstykket bøjes derefter ned i tagrenden.

6.2: T120 og T150

 

 

Tudstykket hægtes først på bagkanten af tagrenden, og forstykket presses ned i tagrenden

7: Montér nedløbet

 

Nedløbet er sammensat af dele som passer
ind i hinanden.

Rørsamlemuffer skal kun anvendes til at samle rør, eller mellem tudstykke og nedløbsrøret, hvis du ikke skal bruge bøjninger.

Rørholderne monteres med 1,5-2 meters afstand.

Nedløbsrøret monteres med falsen ind mod væggen.

Vi anbefaler, at tagrenderne rengøres efter montagen.

Næste skridt?

Når tagrenden er sat op, er der kun vedligeholdelse tilbage at tænke på. 

Da den yderst begrænsede vedligeholdelse er en af de helt store fordele ved aluminiums tagrender, er det en meget kort vejledning vi har lavet til formålet.

Læs den eventuelt her: Sådan vedligeholder du.