Endebund

Endebunden er den, der holder vandet fra at løbe ud i enderne

På et hus med to sider, der har tagrender, og to sider der ikke har, får du 4 hjørner, hvor vandet kan løbe ud af renden, hvis ikke det stoppes. 

Det er her en endebund skal bruges. 

Endebunden kan vendes, så du har kun brug for en type endebund, og antallet du skal bruge er derfor lig antallet af ender på din tagrende.

Endebunden er selvfølgelig lavet, så den passer til størrelsen af tagrenden.

Så alt efter om du har brug for T-100, T120 eller T-150, er der en endebund, som passer til hver af dem.

3 størrelser af endebunde

På Alutagrender.dk fører vi 3 størrelser af endebunde - 1 til hver størrelse af tagrende. 

Alt efter hvad du skal bruge af tagrende, skal du blot vælge en endebund der passer til. 

 

Endebund til T100  (Garager, Kolonihaver mv.)

Endebund til T120  (Parcelhuse mv.)

Endebund til T150  (Industribygninger mv.)
 

 

I tvivl om hvilken størrelse du skal vælge?

Endebund - montage

Montering af endebunden - første skridt Montering af endebunden - andet skridt

Måden, endebunden monteres på det sidste stykke tagrende, er ved brug af tætningsmasse og en tang.

Tætningsmasse lægges i falsen af endebunden, og skubbes ind på enden af tagrenden. 

Vær opmærksom på, at endenbunden er skubbet helt ind.

Herefter låses endebunden ved at bøje tre punkter udad til ca 20 grader.